CD PROJEKT RED – ZÁSADY PRO OBSAH VYTVÁŘENÝ FANOUŠKY

Poslední aktualizace 10. prosince 2020

Zdravíme vás! Jsme společnost CD PROJEKT RED a vytváříme videohry jako The Witcher, GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales a Cyberpunk 2077. Velice si vážíme úsilí, které naše komunita vynakládá na to, aby dala najevo, jak moc má naše hry ráda, a abychom ji v tom podpořili, vytvořili jsme tyto zásady. Zahrnují také některé právní záležitosti (omlouváme se, ale doufáme, že pochopíte, že nám jde o to, abychom chránili naše hry, vás a také nás). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit na adrese legal@cdprojektred.com.

1. ODDÍL – JAKÝ OBSAH MOHU JAKO FANOUŠEK VYTVÁŘET?

S radostí vám umožníme vytvářet v rámci rozumných mezí prakticky jakýkoliv obsah, pokud splňuje naše zásady – například:

 • tvorbu herních videí nebo streamování na stránkách jako YouTube nebo Twitch,

 • tvorbu úžasných fanouškovských kreseb, na kterých figurují naše postavy, a jejich zveřejňování na sociálních sítích – velice dobře víme, že v naší komunitě je spousta velmi talentovaných van Roghů!

 • výrobu rekvizit pro cosplay a cosplay postav z našich her,

 • pořizování screenshotů našich her a jejich sdílení na internetu nebo vyrábění pozadí na plochu anebo třeba plakátu na zeď do svého pokoje,

 • tvorbu komunitních webových stránek, fanouškovských stránek nebo diskusních skupin o našich hrách,

 • výrobu softwaru, který s našimi hrami spolupracuje, například ve formě překrytí,

. . . A jsme si jisti, že dokážete přijít s ještě mnohem originálnějšími nápady!

2. ODDÍL – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Jak jsme už zmínili, budeme velice rádi, pokud dáte průchod své tvořivosti a vytvoříte úžasné věci, které se inspirovaly našimi hrami. Přesto ale chceme své hry ochránit a příliš bychom neuvítali, pokud by se mezi fanoušky šířily jejich kopie, mutace a nejrůznější klony. Jsme si jisti, že vy sami byste o něco takového také příliš nestáli, je to tak? A proto nás náš právní tým požádal o definování jistých „základních pravidel“, která se vztahují na veškerý obsah vytvářený fanoušky – a tady jsou:

 • Pouze pro nekomerční účely. Byli bychom moc rádi, kdyby obsah vytvářený fanoušky byl právě tím – obsahem vytvořeným fanoušky pro ostatní fanoušky. Proto s našimi hrami nesmíte dělat nic, co by představovalo komerční účely, s výjimkou věcí, které jsou výslovně povolené níže (například viz 3. oddíl o tvorbě videí a streamování). Nemáme problém s tím, pokud v souvislosti s obsahem, který jste jako fanoušci vytvořili, obdržíte dárek přiměřené hodnoty, ale nesmíte druhým za tento obsah nic účtovat, ani k němu nesmíte přístup nijak zpoplatňovat (například nesmíte svůj obsah nabízet pouze platícím předplatitelům).

 • Označte obsah jednoznačně jako „neoficiální“. Ujistěte se, že je u obsahu, který jste jako fanoušci vytvořili, na smysluplném a dobře viditelném místě uvedena následující formulace (nebo obdobná): „Jedná se o neoficiální dílo fanoušků, které není autorizované ani oficiálně schválené společností CD PROJEKT RED.“ Nedělejte ani neříkejte nic, co by mohlo v komkoliv vyvolat dojem, že jsme vás k tvorbě vašeho obsahu autorizovali nebo jsme ho oficiálně schválili. Samozřejmě je možné, že budeme mít pocit, že je obsah, který jste jako fanoušci vytvořili, tak úžasný, že bychom ho autorizovat nebo oficiálně schválit chtěli – v takovém případě se vám určitě ozveme! Nezapomeňte, že za obsah, který jako fanoušci vytváříte, zodpovídáte vy.

 • Nepoužívejte tento obsah v jiných hrách/produktech. Váš obsah, který jako fanoušci vytváříte, by měl být samostatný – neměl by být součástí hry nebo produktu třetí strany (kromě níže uvedených výjimek).

 • Neškoďte svým obsahem nám ani druhým. Respektujte ostatní hráče, fanoušky a naše hry! Nevytvářejte nebo neříkejte v souvislosti s našimi hrami nic, co by bylo rasistické, xenofobní, sexistické, hanlivé, nelegální nebo pohoršující, ani nic, co by mohlo poškodit společnost CD PROJEKT RED, naše hry, uživatele nebo zaměstnance. Neporušujte také práva dalších osob (například tvůrců jiných her, filmů, autory knih, televizních seriálů a podobně). To se vztahuje také na jakékoliv značky, které skutečně existují, a na osoby, které se v našich hrách objevily – takové značky nebo vyobrazení daných osob smíte použít jen v případě, že od nich k tomu obdržíte svolení, a za předpokladu, že jim tím nijak neuškodíte! V zásadě se dá říci, že pokud jako fanoušci vytváříte nějaký obsah, musíte se ujistit, že máte svolení všech osob, kterých se takový obsah dotýká (což nemusíme být vždy pouze my).

 • Dodržujte právní nařízení. Tyto zásady představují naše neformální doporučení, kterými byste se měli řídit, ale úplné znění právních nařízení naleznete ve Smlouvě s uživatelem a v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) společnosti CD PROJEKT RED pro každou z her (tzn. The Witcher, GWENT a Cyberpunk 2077). Pokud vzniknout jakékoliv neshody mezi těmito zásadami a zmíněnými dokumenty, pak mají zmíněné dokumenty před těmito zásadami přednost.

3. ODDÍL – MUSÍM SE V PŘÍPADĚ KONKRÉTNÍCH TYPŮ OBSAHU VYTVÁŘENÉHO FANOUŠKY ŘÍDIT NĚJAKÝMI KONKRÉTNÍMI PRAVIDLY?

Ano! Kromě základních pravidel uvedených výše máme také některá konkrétní pravidla pro konkrétní typy fanoušky vytvářeného obsahu:

 • Videa a streamy.

  • Myslíme si, že je naprosto skvělé, že naše komunita produkuje tak úžasná herní videa, návody, jak hru dohrát, Let’s Play videa, návody pro splnění achievementů a videorecenze! Lidé, kteří vytvářejí videa s obsahem z našich her anebo své hraní pro veřejnost streamují, mají naši plnou podporu. Obsah, který jako fanoušci vytvoříte, můžete bez problémů sdílet na YouTube, na Twitchi i na dalších webových stránkách pro sdílení videí.

  • Nemáme problém s tím, pokud svá videa a streamy monetizujete prostřednictvím partnerských programů na YouTube nebo na Twitchi (ale i v rámci dalších podobných programů na stránkách pro sdílení videí/streamů), ale jak už bylo zmíněno výše, přístup k nim by nikdy neměl být zpoplatněn.

  • Důležité: nepoužívejte obsah z našich her ve videích nebo streamech, které s našimi hrami ve skutečnosti nijak nesouvisejí (například videosekvence nebo záběry z hraní našich her nepoužívejte jako záběry na pozadí hudebních videoklipů, a podobně). Pokud chcete naše hry použít pro něco, co s nimi nesouvisejí, nejprve si to u nás ověřte na adrese legal@cdprojektred.com.

 • Hudba.

  • V případě některých našich her nemusíme výslovně vlastnit práva k veškeré hudbě, kterou obsahují (například některé skladby v rádiu ve hře Cyberpunk 2077). Pokud se jedná o hudbu, která není našim vlastnictvím, může být nutné, abyste předtím, než takovou hudbu použijete v obsahu, který jako fanoušci vytváříte, k tomu získali svolení třetích stran. Je možné, že budete dokonce potřebovat svolení více než jedné osoby nebo společnosti (například skladatele a hudebního vydavatelství) – konkrétní vlastníky práv naleznete v našich hrách v sekci „credits“. Hudební licence jsou komplikované téma, takže při použití hudby z našich her doporučujeme postupovat obezřetně.

  • Pokud jde konkrétně o videa a streamy hry Cyberpunk 2077, vytvořili jsme nástroj, který tvůrcům takového obsahu umožní vypnout hudbu, kterou nevlastníme a není tedy „streamovatelná“ – doporučujeme vám přečíst si prohlášení, které jsme na toto téma uvedli zde https://www.cyberpunk.net/en/news/36734/dedicated-cyberpunk-2077-feature-for-content-creators-disable-copyrighted-music.

  • Co se týče hudby, kterou vlastníme my, nepoužívejte ji způsoby, které nesouvisejí s našimi hrami (například jako hudbu na pozadí ve videu o produktu, který vytvořil někdo jiný). Rozhodně můžete vytvářet vlastní cover verze naší hudby (například vlastní verzi skladby „The Wolven Storm“ bardky Priscilly ze hry The Witcher 3 nebo skladby „V“ ze hry Cyberpunk 2077) a můžete je monetizovat tak, jak bylo uvedeno v oddílu o videích a streamování výše, ale nesmíte je použít k žádným jiným komerčním účelům. A za žádných okolností bohužel nedovolujeme tvorbu remixů – omlouváme se!

 • Modifikace. Velice rádi vám umožníme vytváření modifikací našich her (tedy softwaru, který naše hry modifikuje nebo s nimi nějakým způsobem spolupracuje – například mění uživatelské rozhraní nebo přidává nové herní mechaniky), pokud nebudou porušovat EULA dané hry (například nepůjde o podvádění – to je obzvlášť důležité v případě hry GWENT!). Pokud chcete vyrobit modifikaci pro nějakou jinou hru nebo službu a použít k tomu náš obsah, nebo ze své modifikace vytvořit samostatný produkt, nejprve si tuto možnost ověřte u nás na adrese legal@cdprojektred.com (chceme se vyhnout opakování situace s virem Soulkiller).

 • Webové stránky. Jak jsme zmínili, je podle nás skvělé, že chcete provozovat komunitní webové stránky a další fanouškovské weby – ujistěte se ale, že domény, které používáte, neobsahují názvy našich her nebo společností, ochranné známky ani nic, co by se jim podobalo (například z domény Cyberpunk2078.com bychom příliš radost neměli).

 • Hry a mobilní aplikace. Nevytvářejte videohry ani mobilní aplikace, které používají obsah z našich her, souvisejí s nimi nebo jsou na nich založené.

4. ODDÍL – KOMU PATŘÍ OBSAH, KTERÝ JAKO FANOUŠEK VYTVOŘÍM?

Nový, původní obsah, který jakou fanoušci vytváříte, vlastníte vy. Protože je ale obsah, který jste jako fanoušci vytvořili, založený na našem obsahu, můžeme ho prezentovat v rámci našich účtů na sociálních sítí, zpřístupnit ho dalším hráčům v našich hrách (například v případě vašich herních modifikací) a podobně. Abychom obsah, který jako fanoušci vytvoříte, mohli používat a převádět, musíte nám k němu poskytnout určitá práva. Proto vás laskavě žádáme o to, abyste nám od okamžiku, kdy jako fanoušci takový obsah vytvoříte, poskytli neexkluzivní, trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, sublicencovatelnou, bez licenčních poplatků platnou licenci k užívání, modifikaci, reprodukci, tvorbě odvozeného obsahu z daného obsahu, distribuci, využití, přenosu, provádění a komunikaci obsahu, který jste jako fanoušci vytvořili, ve spojení s našimi hrami. Z naší strany vám můžeme slíbit, že pokud nás váš obsah zaujme, vynasnažíme se vás kontaktovat, vše prodiskutovat a zajistit, aby se vaše zásluhy dočkaly zaslouženého uznání.

A abychom zamezili nejasnostem, obsah z našich her (například postavy, lokace, herní zážitek a vizuální podoba) je a i nadále bude naším vlastnictvím.

5. ODDÍL – CO KDYŽ MÁM OPRAVDU DOBRÝ DŮVOD UDĚLAT NĚCO, CO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NEBO NĚKTERÁ Z DALŠÍCH KONKRÉTNÍCH PRAVIDEL UVEDENÝCH VÝŠE ZAKAZUJÍ?

Skutečně byste to neměli dělat, ale pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás obrátit na adrese legal@cdprojektred.com. Mějte na paměti, že našim právníkům na naší komunitě velice záleží a udělají vše, co bude v jejich silách, aby se vám dříve či později ozvali. Bohužel toho mají na práci poměrně hodně, takže jim může chvíli trvat, než se všemi těmi právnickými záležitostmi prokoušou a budou mít čas se vám věnovat. Pamatujte ale na to, že pokud vám neodpověděli, neznamená to, že máte svolení k tomu, co jste ve své zprávě navrhovali.

6. ODDÍL – ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady můžeme čas od času v reakci na nějaký zajímavý obsah, který fanoušci vytvořili, nějakým způsobem aktualizovat. Pokud tak učiníme, informujeme vás o tom na stránkách www.cdprojektred.com. Jakmile tyto zásady změníme, stane se pro vás upravená verze právně závaznou 30 dní poté, co ji zveřejníme na internetu. V průběhu této lhůty nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese legal@cdprojektred.com, pokud máte ke změnám konkrétní dotazy.

7. ODDÍL – NĚCO DALŠÍHO?

Pokud vám v těchto zásadách není něco jasného, zeptejte se nás na to! Pokud se domníváte, že bychom do nich mohli něco doplnit, aby byly jasnější, dejte nám vědět (ale nic neslibujeme)! Veškerá práva a další záležitosti, které se netýkají obsahu vytvářeného fanoušky, máme vyhrazena, takže buďte opatrní. Ještě jednou, vždy nás můžete kontaktovat na adrese legal@cdprojektred.com.